inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 23 **-.

, karton

UNRRA . . -

(Uinited Nation Relief a% Rehabilitation
Administration)

133* Zápisy z porad na MZ, běžná

korespondence 1944-1945 35

134* členové komitétů UNRRy /personální

obsazení států/ 1943 ^ , 36

135* Cyklostylované pozvánkyt programy

a referáty ze zasedání UNRRy 1943-1945 37

136** Zprávy ze zasedání komisí UNRBy 1943 37

137* Referáty členů UNRRy při zasedáních 1943 37

138* Veterinární požadavky ČSR b*d, 37

139* . Rozpis dodávek UNRRy do ČSR 1944 37

140* Dodávky strojů a nářadí do fet 1944-1945 38

141* Zprávy o hospodářské situaci států 1944-1945 38'

142. Žurnál UNRRy z prvního zasedání.

v r, 1943 (periodikum, 20 čísel) 1943 39

Publikace a periodika

143#* Objednávky a nákup časopisů a knih- 1943-1945 39

144* Soupisy knihoven ministerstev a

některých institucí / / 1943-1945 40

145»'• • Zemědělský.archiv Cvyd*lIZ - Londýn) IV*1944— 40

. 11*1945