inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
" ' ~ 20’ - ■ . '

'■ ' *' . - karton •

98. Výcvikové středisko SS na Benešovsku 1945 23

99» Seznam, osob popravených v Prote^fco- ' •

rátě podle rozsudku stanného, lido-
vého a zvláštníhb soudu a osgb, jimž EU1941-‘

.bylo zabaveno jmění . X.1943 23

100* Plán nákupu pro osvobozenou &SR 1944 23

101* Stavební ruch v ČSR (statistika) 1921-1940 23 '

102* ■•-.Průmysl ové, podniky v SSR 1945 ' 24

103. Statistika obyvatelstva na' území ČÍSE 1943-1944 - 24

.104. Hospodářská pomoc Slovensku á pQd^- “

karpatské Rusi ' .■/ v 194.4' 24 - •

: 105.' Informace pro ministna zemědělství . ,

• o hospodářské, situaci ČÍSPu. a návrhy na
její pováléčnou obnovu 1943-19*45•..!£4

• . Živočišná a./ostlihná výroba • ■ ;•

10$#, Zprávy cv odhady aemědělské 'produkce . * '

na už.emi ČSS • ‘ ■ . Í943^Í944 24

107:* Rostlinná, výroba . v . 1944-1945 25

108* Živočišná výroba- ' . ■ • 1943-1944. ¿5.

109. Krmivá • . 1943-1944* ?5

110*. 'Veterinářství . ' 1943-1945 25.

111* Vinařství * ' / ‘1944-1945 25 * '