inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
85#

86.

87.

8B.

89.

90.

91.

92.
93*

94.

95>

96.

97 w

■; ~ 19 ~

karton

Geologie, doly v Sss, dolování (foto- 1935-1938
kopie statí z tisku) ,. . 21

Těžba Uhlí, bánské úřady v ČSR. 1944-1945 21

Horníci 1943-1945 21

Petrolejový prňmyslo¡v $5$ 1944 21

• \ ■ ’
československá letecká instituce, : /

civilní letectví 1942-1945 21

Letecká legislativa . 1919-1939 21

československá letecká politika 1944 22

Letecké konference - 1944-1945 22

Letecké společnosti, mezinárodní

letecké organisáále . 1944-1945 22

Letecké zpravodajství (fotokopie

statí z tisku) 1930, 1942-

. . : 1944 / 22

Jlkonomika budoucího ČSR, otázky zemědělství a průmyslu.

Hla vní izákony ČSK 1919 >1945 22

Sbírka právních předp.isů pro země—

dělství a lesnictví v Protektorátě 1939-1942 22

Hlavní zákony slovenského státu, sbír-
ka; právních předpisů pro zemědělství ', '

a lesnictví na Slovensku. 1939-1944 23