inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 18 -

75.

76*

77*

78*

79.

80*

81.

82.

83*

S4*

karton

Repatriace čsl.techniků v Teheránu. 1944-1945 19

Veře.iné práce* ■ ' . .

Eozdelení odboru veřejných prací,
zprávy o činnosti, informace pro

ministra 1943-1945 19"

Meziministerská technická komisé pro |

plánováni města a Venkova /Inter-
allié# Goramittee for Physical Plan-
ning and Reconstruction/ 1943-1945 19

Stavby obytných budov a domů 1943-1945 20

Zemědělsko—technická činnost /foto-,

kopie statí zntisku/ 1933-1938 20

Zeměměřičství, zcelování pézemků

Cfotokopie statí z tisku./ 1934-1938 20

Korespondence s George :.A*Bischof-
fem, ředitelem Ánglo-dunajské pla-
vební společnosti , 1944-1945 20

Mezinárodní konference práce ve

Philadelfii /1944/ 1943-1944 20

Opisy statí ze Zpráv vysokého sto-*

- dia technického v Brně, 1937 21

Stavební plánování hospodářských

budov a zařízení . 1942-1943 21