inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
45.

46*

47*-

48*

49*

50#

51.,

52*

53.

■ - 15 -

;Německá okupační správa 1941-1945 •

!v SSR . ■

C 1 UNRRA (XJnited Nation Helief

C+G3, and Kehabilitation Adraini-

C 1) stration) 1943-1945

Interimní komise pro plánová-
ní výživy a zemědělství 1944-1945

Zákon o půjčce a pronájam
(akcetLend-Lease) 1944-1945

C 5 Zprávy o publikacích hospo-
dářského charakteru 1943

D 1 Leith-Eossův výbor (Leith-

-Ross. Committee);(britský
komitétpro pováleč.pomoc
osvoboz.zemímX 1943-1944

D 2 Podpůrný komitét obchodní

- rady (Helief Committee of

the Board of Trade) . 1943

Kurentni a důvěrné spisy

(zmanipulovsné původcem fondu do věcných skupin)
Státní rada

Legislativní záležitosti Státní rady 1943-1944

Plenární zasedání Státní rady a jejich

•výborů 1943-1944

G 3
(+ 01*
G 4)

d 4

B 24

m 5,

B 7) .

karton

12

13

13

13

13

13

13

14
14