inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
~ 14 -

34. B 11- Organisování pomoci osvobo-

(* B 3) zené vlasti, nákup potravin . ^

a surovin ' 1943-1945

35* B 12 a Finanční záležitosti 1943-1945

(+ B 19)

36* E 12 b- Přechodná přávní opgtření 1943-1945

31* B 13a— československá zásobovací a

dopravní společnost 1943

Vyšetřování válečných zlo-
činců 1945-

Aboliee Ct*j. právní XčfttJMčr
LqjUL pří slušníků čsl, armá-
dy/ 1943

40* B 16 Vojenské záležitosti 1942-1945

(+ B 9) ■; y '

41* • B 17 Letectví 1944

42* B 18 Hepatriace Čechoslováků ze

(+ Blit zahraničí do osbovozené

•vlasti 1943-^945

43* B 19 Situační a hospodářské zprá-
vy z dsi 1943-1945

38* B 13b -
39* B 15 -

karton

10

10

10

10

M)

10

11

11

11
. 11

44» B 21 Zprávy MZV o situaci v Pol-
(+ B13.f. sku, polské názory ná udá-

B 22)- losti ve světě 1941-1944 12