inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
-13 -

20.

21

22 m

23.

24*

25.

26.
27»

2a.

29.

30»

31.

32.

33.

1 7 - Zaměstnanci jiných resortů. 1943—1945

A 9— Rozpočty čsl;vlády v Londýně 1944-1945

El - . Ekonomika budoucího ČSR,

otázky průmyslu a zemědělství 1943-1945

Bi 2 - Zemědělské družstevnictví 1943

B 3 - ‘Československá hospodářská

: . služba v USA 1943-1944

B 4a - Mezinárodní SnúíUvy s &SR 1944

B 4b: ** Veterinářství 1943

B. 5b — Mezinárodní zemědělské

instituce 1942-1943

m ■

B 5b- Lesnictví 1943

B 6 — Hospodářské zprávy z ci-
zích států ' 1941-1945

Bi 7 Hospodářské stroje 1943

B 8 Technické a zemědělské

zpravodajství ‘ . 1943

B; 9 Ochrana čsl.majetku v za-
hraničí 1943-1944

B 10 Obchod a průmysl, čsl.

OB 6) podniky v zahraničí 1943-1945

karton

1 ...

; 7

8.

S

8

9

9

9

9

9

' 9
9

9

10