inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
12*

13.

*14*

15*

16.

; i?*
i@>*

19.

- 12 -

B *<* Spisy.

Úřad státního ministra Jána Lichnera-
korespondence, informativní zprávy
jednotí, ministrů, tiskové zprávy

Ján Lichner, ministr zemědělství -
korespondence s do%f zakládání MZ

Kurentní spis.y '

.Spisy MZ ,

č.j.1-1000, k.2*,
č.j.1501-^500,k.3

j

Spisy MZ

č.j.501-2000, k.4> ^

iž. j .2000—3000, k. 5 /

Spisy MZ

; č.j. 1-400, Mi
, č.j. 401-800,.k*6

Spisy odboru veřejných prací,
č.j. 1000-1350

Spisy odboru veřejných prací,
č.j. 1-1000

Spisy' důvěrné

A 3 — Státní rada

1940-

XI-1942

XI.-XII.

1942 •

1943

1944
1945-'

1943 .

1944 '

1945

karton

X

2-3

4-5

5-6

6

7