inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
~ 11 -

kniha

T* Index věcný, místní, osobní kurent-

ních spisů MZ a odboru ve-
řejných prací 1944 7

S. Index věcný, místní, osobní kurent-

ních spisů. MZ a odboru ve-
řejných prgcí 1945 8

Podací protokoly důvěrných spisů

9* Podací protokol důvěrných spisů MZ

a odboru veřejných prací 1942-1945 9

č•j• 1-631 1942

č.j* 1-444 1943

č.j. 1-1361 1944

fi.j. 1—471 1945

Indexy k podacím protokolům důvěrných spisů

10* Index věcný, místní * oiobní důvěr-
ných spisů MZ a odboru

veřejných prací 1943 10

11*. Index věcný, místní, osobní důvěr-
ných spisů MZ a odboru
veřejných prací 1944