inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
** 10 -

'■ Inventář

ministerstva zemědělství v Londýně*

A—Pomocné knihy

Podací protokoly kurentních spisů

I. Podací protokol* kurentních spisů MZ, a.

odboru veřejných prací 1942.-1943

kurentní spisy MZ,

č.j. 1-175 1942

č.j. 1-1000; 1501—2347 1943

kurentní spisy odboru

veřejných prací,

č.j. 1001-1301 1943

2* Podací protokol kurentních spisů MZ,

č.j. 501-2703 1944

3. Podací protokol kurentních spisů odboru
veřejných prací,
č.j.1-739 1944

4*. Podací protokol kurentních spisů MZ. a

obdoru veřejných prací,
č.j.1-1707 1945

Indexy *k podacím protokolům kurentních spisů

5* Index věcný, místní, osobní kurentních

spisů MZ 1 1942

6* Index věcný, místní, osobní kurentních

spisů MZ a odboru veřej-
ných prací 1943

kniha

1

Z '

3

4

5