inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
* 9 -

S e z na m z kr a t e k •
k. «** karton

MPOŽ — ministerstvo průmyslu, obchodu a

živností

MV - ministerstvo vnitra

MZ - ministerstvo zemědělství :

MZV - ministerstvo zahraničních věcí

VP —.veřejné práce