Národní archiv - Akční výbor národních jednot a matic, Praha

Název archivu:
Číslo fondu/sbírky:
694
Název fondu/sbírky:
Akční výbor národních jednot a matic, Praha
Značka fondu/sbírky:
AVNJM
Datace:
(1928) 1948 - 1951
Původce:
Akční výbor národních jednot a matic (1948-1951); Národní jednota pošumavská (1884-1948); Národní jednota severočeská (1885-1948); Národní jednota pro jihozápadní Moravu se sídlem v Brně; Stavební družstvo v Brně (likvidace 1950); Matice Besedního domu v Brně (likvidace 1950); Akciová společnost Besedního domu v Brně (likvidace 1950); Matice školská v Brně (likvidace 1950); Moravsko-krumlovská matice školská (likvidace 1950); Plavební klub ve Vranově likvidace 1950); Národní jednota pro východní Moravu se sídlem v Olomouci (likvidace 1950); Slezská matice osvěty lidové se sídlem v Ostravě (likvidace 1950)
Popis:
Společenské organizace, korporace, spolky, majetek, daně (berně), pozemkové právo, dávky, důchodky a jiné peněžní odvody, pracovní právo, odborové hnutí, likvidace, bankovnictví, bankovní a peněžní ústavy, důchodové, pensijní a starobní pojištění, cenné papíry, tisk, dědické právo, fondy a nadace, nemocenské pojištění, migrace obyvatelstva, mládež, dorost, školy, vzdělávací ústavy a školská zařízení, stavebnictví, architektura, družstevní organizace, družstva, akciové společnosti, Besedy, matice, kluby, říční doprava, plavba, lodní doprava, vodní doprava, restaurace
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0.12
19.36
19.36
Jazyk:
čeština
Místo vzniku:
Praha
Tématické skupiny:
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné), Spolky národnostní do roku 1948
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace