Státní okresní archiv Most - Městský národní výbor Lom

Číslo fondu/sbírky:
604
Název fondu/sbírky:
Městský národní výbor Lom
Značka fondu/sbírky:
MěNV - Lom
Datace:
(1925) 1945 - 1990
Původce:
Místní národní výbor v Lomu, Městský národní výbor v Lomu
Popis:
Kniha přihlášených k pobytu, zápisy pléna, rady, komisí: VLK, plánovací, finanční, hospodářské, zemědělské, MH, pro zvelebení, bytové, vyživovací, obchodu, výstavby, osvětové, školské a kulturní, oslav, zdravotnictví, OPAS, sociální, OVP, občanské výbory, složení a organizace MěNV, odborů, pracovní doba, plány a plnění, hodnocení činnosti, závazky, brigády, soutěž o Vzorné město, systemizace, pracovní náplň, rozpočty a závěrky, inventarizace, revize a rozbory hospodaření, nedoplatky, daně a dávky, majetek NV: domovní, pozemkový, výdělečný, FNO - válečné škody, konfiskace, spořitelna, pojištění MěNV, měřičské práce na katastru, výměry půdy, parcely v k. ú. Loučná, rejstřík nemovitostí Lom, rekultivace, příděl půdy a budov, statek MěNV, soupisy: osevu, zemědělců, zvířat, škůdci, pěstování ovoce, JZD Lom, Státní statek Libkovice, dodávky, honitba, včely, vodovod, kanalizace, úpravy potoků, rozbor vody, rybníky Lom, škody z povodní, ochrana ovzduší, MH: domovní výkazy Lom, Loučná, domy SHD, zrušené domy Vrbenského kolonie, výkazy, rozpočty MH, škody z dolování, záměry, hřbitov, služby, sběr, Komunální podnik města Lomu, byty: údržba, výkazy, seznam, úbytky, pořadníky na byty, domovní správa: rozbory, delimitace, prověrky, zřízení DS, národní správa: výměry, seznam národních správců, korespondence, živnosti: začlenění firem do Sdruženého komunálního podniku Litvínov, seznam živností, korespondence, doprava: plán vybudování dopravní sítě na Mostecku, trolejbus Litvínov-Lom, autobusy, silnice, mosty, obchod: předražování, síť a dislokace prodejen, předvánoční zásobování, zásobování zajateckých táborů, poukázky na textil, plánovací: 5LP, příprava, směrnice, rozpis investic, GO, roční plány výstavby, GO, výstavba: územní plán Litvínov, jednání o likvidaci Lomu kvůli těžbě, Koldům, domky Loučná, veřejné osvětlení Lom-Horní Litvínov-Osada, sídliště Loučná, koupaliště Lom, akce Z: směrnice, rozpisy, stavba polytechnického pavilónu, čekárny ČSAD, chodníků, kolaudace prodejny masa Loučná, návrh stavby nákupního střediska Lom, GO: sokolovna, domů čp. 208, 209, 224, 233, 272, 342, 471, demolice čp. 81, 627 Lom, sídliště Loučná: rozpis prací, dodávek, náklady, rozpisy, dílčí rozpočet, distribuce, vytápění, úprava staveniště, objekty, povolení užívání bytů, domů, komunikace, TÚ, vodovod, kanalizace, stavební záležitosti čp. 24-241, 260-732, kultura: náplň odboru, kulturní plány, plnění, akce v kulturním domě, SPOZ, kronika, vystoupení divadelních souborů, divadelní festivaly, příděl hudebních nástrojů, kino Lom, městská knihovna, občanská vybavenost, činnost kulturních zařízení, Kulturní dům Lom, statut ZK Kohinoor, převzetí KD MěNV od ZK, KD Loučná, místní rada osvětová, Osvětová beseda Lom, místní rozhlas, návrh památkníků obětem Lom, stavba pomníku RA Lom, odhalení pamětní desky obětí Nelsonu III Osek, popis pomníku obětí z koncentračního tábora, záležitosti Němců, cikánů, církevní záležitosti, školství: jednotlivé školy, žádost o zřízení odbodné školy, ZOŠ oděvní Lom, zřízení učňovského domova, ZDŠ Lom, ZDŠ 1.- 5. Loučná, Zvláštní škola Lom, 1. MŠ, 2. MŠ, 3. MŠ, SRPŠ Lom, celkové rozpočty školství, návrh úprav školních budov, zřízení družiny, zdravotnictví: lékaři, personál, všeobecně, poradna matek, jesle, očkování, sociální péče, seznam reemigrantů, důchodců, žen v domácnosti, vnitro: volby do ÚNS, NS, NV, složení rady MěNV, doplňovací volby, volby soudců, místní koordinační výbor, AV NF, MěV NF, NF, ČSM, SSM, Leninský svaz mládeže, výbor žen, MěV ČSŽ, závazky ČSŽ, SČSP Loučná, Lom, SPB, různé spolky, divadelní spolky Rudohořan, Vesna, ČSČK Lom, Loučná, ČSPO Lom, Loučná, Svaz československých invalidů, Klub důchodců Horní Lom, Loučná, Sokol Horní Lom, TJ Baník Lom, TJ Baník Kohinoor Lom, Svazarm Lom, chovatelé drobného zvířectva, poštovních holubů, zahrádkáři, myslivci, Svaz Romů Lom, dohlížecí výbory jednoty Lom, KSČ Lom, politické strany, ROH, odbor vnitra, výměna pozemků Lom a Litvínov u koupaliště, Koldomu, sloučení Loučné a Lomu, prohlášení za mrtvé, československé občanství, domovské právo, matriční směrnice, sňatky, matriční agenda, MNV Libkovice: určení matričního obvodu, záležitosti matrikářů, ověřovací kniha, revizor skartací, předání spisoven, hospodářské záležitosti vnitra, vybavení MěNV, kanceláří, telefon MěNV, názvy ulic, přejmenování dolu Marie, sčítání obyvatel, statistika obyvatel, MLS Kohinoor I a II, MLS Lom, žádosti o doplnění stanice SNB, návrh zřízení OO VB, činnost PS VB, hodnocení kriminality, umístění pošty, bezpečnostně správní agenda, trestné případy, seznam a odsun Němců, reemigranti, seznam padlých Němců, důlní neštěstí na Kohinooru, vyhlášky MěNV, rezoluce, předseda vlády K. Gottwald čestným občanem města Lomu, vyznamenání občanů.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0
6.1
6.1
Jazyk:
čeština, němčina
Místo vzniku:
Kamenice
Tématické skupiny:
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace