Literární archiv Památníku národního písemnictví - Řeháková Anna a Eliška

Vyhledávání:
Anna Řeháková
(1850-1937

Narodila se 16. 7. 1850 v   Praze, zemřela 27. 5. 1937 v   Praze. Absolvovala učitelský ústav u sv. Anny v   Praze, jejím prvním působištěm byla obecná dívčí škola v   Čáslavi. Odtud se vrátila r. 1874 zpět do Prahy, kde učila na škole u sv. Tomáše.
Působila jako spisovatelka a překladatelka. Psala cestopisné prózy (byla propagátorkou Slovinska a Dalmácie), sentimentální povídky pro mládež i pro dospělé a memoáry. Snad nejvýznamnější její prací je životopisná studie o Otylii Sklenářové-Malé.
V literárním archivu jsou uloženy pouze tři rukopisy prací Anny Řehákové. Její pozůstalost je zčásti současně pozůstalostí její sestry Elišky Řehákové (část dopisů je adresována oběma).
Literární pozůstalost Anny a Elišky Řehákové je uložena ve 4 archivních kartónech. Byla získána v   letech 1964 a 1965 jako dar (část byla archivu darována před druhou světovou válkou). Větší soubor dopisů Elišky Krásnohorské (187) z   let 1885 - 1926 adresovaný Anně a Elišce Řehákovým je uložen v   literárním archivu mimo jejich pozůstalost ve sbírce Lešehradea.
Fond obou sester je uložen pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 356/33 - 14/65.
Zahrnuje období 1879 - 1937.

Eliška Řeháková
(1846-1916)

Narodila se 29. 1. 1846 v   Praze, zemřela 31. 3. 1916 v   Praze. Byla učitelkou na   pražských měšťanských školách. Přispívala do Časopisu českých učitelek, vydala několik pomůcek pro učitele a několik překladů.

Pro informaci připojuji soupis knižně vydaných prací Anny Řehákové:

Andělské srdce (1905)
Dobrač (1887)
Italské silhouetty (1907)
Jaro života (1921)
Na horách (1913)
Na Sicílii (1913)
Na Slovinsku (1891)
Obrázky z   Alp (1905)
Osud (1923)
Otylie Sklenářová-Malá (1914)
Postojna (1886)
Povídky z   cest (1897)
Povídky z   hor (1893)
Teta Eliška (1917)
Tři dalmatské povídky (1920)
V   lepším světě (1929)
V   milém domě (1925)
Veselým letem slovanským světem (1937)
Vzpomínky z   hor (1925)
Z   dalmatského jihu (1910)
Z   mého alba (1936)
Z   různých končin (1910)
Za vlast a čest (1925)
Zašlé časy (1932)
Ze života a korespondence Otylie Sklenářové-Malé (1931)
Žena a život (1898)

Překlady

Ebner-Eschenbachová Marie: Na zámku a ve vsi (1903)
Christen Ada: Ze života
Sylva Carmen: Utrpení na pozemské pouti (1901)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace