Literární archiv Památníku národního písemnictví - Vokolek Vlastimil

Vyhledávání:
III. Archivní charakteristika archivního souboru

Archivní charakteristika archivního souboru:
Písemná pozůstalost Vlastimila Vokolka se zachovala v relativní úplnosti. Je zřejmé, že on sám svůj archiv tematicky roztřídil, o čemž svědčí i zmínky v jeho korespondenci s bratrem Vladimírem Vokolkem. Ve fondu se nacházejí také písemnosti členů rodiny Vlastimila Vokolka (manželky a dětí, rodičů, sourozenců i vzdálenějších příbuzných). Z archivu tiskárny V. Vokolek a syn v Pardubicích se zachovalo pouze torzo.
               Z fondu bylo vyřazeno 12 kartonů knih a periodik, ty byly předány do knihovny PNP (v knihovní databázi je u každé knihy nebo periodika poznamenáno, že jejich dřívějším majitelem byl Vlastimil Vokolek). Jako součást fondu zůstaly ponechány pouze knihy a tisky, které Vlastimil Vokolek sám vydal.
               Ve fondu nebyla provedena žádná skartace. Jeho časový rozsah je ohraničen lety 1637 a 2003.

Způsob uspořádání:
Fond byl uspořádán podle schématu používaného v LA PNP pro osobní fondy:
1. Doklady vlastní
2. Doklady – tiskárna V. Vokolek a syn v Pardubicích
3. Doklady rodinné
3.1  Vokolková Anna (manželka Vlastimila Vokolka)
3.2  Vokolek Vít (syn Vlastimila Vokolka)
3.3  Vokolek Vojtěch (syn Vlastimila Vokolka)
3.4  Jirásková Ludmila (dcera Vlastimila Vokolka)
3.5  Vokolek Václav (otec Vlastimila Vokolka)
3.6  Vokolková Helena (matka Vlastimila Vokolka)
3.7  Vokolek Vladimír (bratr Vlastimila Vokolka)
3.8  Vokolek Vojmír (bratr Vlastimila Vokolka)
3.9  Vokolková Květoslava (sestra Vlastimila Vokolka)
3.10 Vokolek Antonín (nevlastní bratr Vlastimila Vokolka)
3.11 Pekárková Marie (nevlastní sestra Vlastimila Vokolka)
3.12 Heřman Jan (strýc Vlastimila Vokolka)
3.13 Heřman Karel (strýc Vlastimila Vokolka)
3.14 Heřmanová Růžena (sestřenice Vlastimila Vokolka)
4. Doklady cizí
5. Korespondence vlastní
5.1 přijatá
5.1.1 osoby
5.1.2 korporace
5.2 odeslaná
5.2.1 osoby
5.2.2 korporace
6. Korespondence rodinná
6.1 Vokolková Anna (manželka Vlastimila Vokolka)
6.1.1 přijatá
6.1.2 odeslaná
6.2 Vokolek Vít (syn Vlastimila Vokolka)
6.2.1 přijatá
6.3 Vokolek Vojtěch (syn Vlastimila Vokolka)
6.3.1 přijatá
6.4 Vokolek Václav (otec Vlastimila Vokolka)
6.4.1 přijatá
6.4.2 odeslaná
6.5 Vokolková Helena (matka Vlastimila Vokolka)
6.5.1 přijatá
6.5.2 odeslaná
6.6 Vokolek Vladimír (bratr Vlastimila Vokolka)
6.6.1 přijatá
6.6.2 odeslaná
6.7 Vokolek Vojmír (bratr Vlastimila Vokolka)
6.7.1 přijatá
6.7.2 odeslaná
6.8 Vokolková Květoslava (sestra Vlastimila Vokolka)
6.8.1 přijatá
6.9 Heřman Karel (strýc Vlastimila Vokolka)
6.9.1 přijatá
7. Korespondence cizí
8. Rukopisy vlastní
8.1 poezie
8.2 próza
8.3 články, přednášky, bibliografie
8.4 edice, opisy korespondence
8.5 překlady
8.6 pracovní materiály a poznámky
8.7 zápisníky, diáře
9. Rukopisy cizí
10. Tisky a výstřižky
10.1 tisky vydané Vlastimilem Vokolkem
10.1.1 edice Delfín
10.1.2 edice Lis tří bratří
10.1.3 edice Paprsek
10.1.4 ostatní tisky
10.2 tisky a výstřižky vlastní a o něm
10.3 kramářské a poutní písně, modlitby a další tisky – sbírka Vlastimila Vokolka
10.4 tisky a výstřižky cizí
11. Fotografie
11.1 osobní a rodinné
11.2 cizí
12. Varia
12.1 výtvarná díla
12.2 ostatní
13. Dokumentace
13.1 kopie korespondence
13.2 ostatní

Pravidla zpracování jednotky popisu:
Fond byl zpracován podle Pokynů pro zpracování archivního materiálu v Literárním archivu PNP (Praha 2013). Tyto pokyny vznikly na základě požadavků vzešlých ze Základních pravidel pro zpracování archiválií (vydal Odbor archivní správy a spisové služby MV, Praha 2013; v platnosti od 1. 5. 2013).

Budoucí přírůstky:
Fond je možné pokládat za uzavřený, případné přírůstky se mohou v budoucnosti objevit spíše výjimečně.

Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání:
Korespondenci Vlastimila Vokolka je možné nalézt v následujících fondech LA PNP (uvedeny jsou pouze fondy zpracované, u nezpracovaných fondů jde o výběr): Calma-Veselá Marie, Černík Artuš, Deml Jakub, Holan Vladimír, Kalista Zdeněk, Lešehrad Emanuel, Loužil Jan, Sáňka Arno, Slavík Ivan, Šalda František Xaver, Vokolek Vladimír, Weiss Jan, Zahradníček Jan a Zedníček Stanislav. V LA PNP je uložen také fond Vladimíra Vokolka (bratra Vlastimila Vokolka). Další část písemné pozůstalosti Vladimíra Vokolka je ve vlastnictví jeho syna Václava Vokolka.

Fyzický stav archivního souboru:
Převážná část achiválií je v dobrém stavu, ve větší míře se různé mechanické poškození objevuje u tisků ve sbírce kramářských a poutních písní. Na poškození archiválií je vždy upozorněno u jednotlivých jednotek popisu.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace