Literární archiv Památníku národního písemnictví - Vokolek Vlastimil

Vyhledávání:
I. Dějiny původce archivního souboru

Preferovaná forma jména: Vokolek Vlastimil

Typ preferované formy jména: úřední jméno

Variantní/paralelní formy jména: Vokolek Vlastimil Jan (úřední jméno)

Datum narození: 1903-12-18

Místo narození: Vysoké Mýto (Česko)

Datum úmrtí: 1985-11-14

Místo úmrtí: Pardubice (Česko)

Datace působení původce: (viz data narození a úmrtí)

Stručná charakteristika: tiskař a nakladatel

Životopis:
Vlastimil Vokolek se narodil 18. prosince 1903 ve Vysokém Mýtě. Jeho otec Václav Vokolek (1871–1952) zde byl v té době spolumajitelem tiskárny Tachecký a spol. V roce 1904 se s rodinou přestěhoval do Pardubic, kde si založil v Jindřišské ulici na Zeleném předměstí svou vlastní tiskárnu. Jeho tiskařská koncese byla zpočátku omezena pouze na potisk papírových sáčků a výrobu obchodních tiskopisů, úplnou koncesi knihtiskařskou získal až v roce 1912.
       Václav Vokolek pocházel z Býchor u Kolína a poté, co se vyučil tiskařem v tiskárně Bayer v Kolíně, pracoval deset let ve Společné knihtiskárně v Pardubicích. Jeho první manželka Anna Macháňová, s níž měl dvě děti – syna Antonína (1895–?) a dceru Marii (1897–1979), v roce 1900 zemřela a o tři roky později se Václav Vokolek oženil s Helenou Heřmanovou (1876–1964). Po Vlastimilovi se narodili synové Vojmír (1910–2001), Vladimír (1913–1988) a dcera Květoslava (1921–2011).
       Vlastimil Vokolek začal po dokončení obecné školy studovat na vyšší reálce v Pardubicích, v pololetí pátého ročníku (v únoru 1919) ale ze školy kvůli prospěchu odešel. Potom se učil tiskařem ve firmě svého otce a zároveň necelý rok studoval na německé obchodní škole v Liberci. V roce 1922 získal výuční list pro celý obor knihtiskařský a od té doby (s krátkou přestávkou, kdy v roce 1926 studoval v zimním semestru na FF UK v Praze jako mimořádný posluchač) pracoval v rodinné tiskárně až do jejího zániku v roce 1950.
       V roce 1935 se oženil s Annou Vrbovou (1907–1960), která v té době pracovala jako účetní v tiskárně. Měli tři děti – Víta (*1936), Vojtěcha (*1939) a Ludmilu (*1941). Anna Vokolková v roce 1960 tragicky zemřela na následky zranění, které utrpěla při železničním neštěstí u Stéblové.
       Vlastimil Vokolek částečně změnil zaměření do té doby především průmyslové tiskárny (i když už dříve se zde tiskly některé regionální noviny a časopisy). V roce 1924 začal vydávat edici Paprsek (několik prvních svazků redigoval Jan Václav Rosůlek, později měl na profil edice výrazný vliv Bohuslav Reynek) a v roce 1927 s překladatelem Bohuslavem Durychem edici Delfín. Se svými bratry Vladimírem Vokolkem a Vojmírem Vokolkem pak v roce 1938 založili edici Lis tří bratří. Kromě toho vydal značný počet různých soukromých a přátelských tisků. Bibliografii jím vydaných tisků sestavila Blanka Ladová (Ladová, Blanka: Vlastimil Vokolek, tiskař a nakladatel. In: Strahovská knihovna 8, 1973, s. 149–173). Od začátku 30. let byl Vlastimil Vokolek spolumajitelem tiskárny a její název se změnil na V. Vokolek a syn.
       Od roku 1930 pracoval jako tiskař pro Josefa Floriana (podílel se především na tisku sborníku Archy a v jeho tiskárně bylo vytištěno i několik knih edice Dobré dílo). Z dalších osobností s nimiž spolupracoval, je třeba jmenovat především Jakuba Demla.
       Po komunistickém převratu v roce 1948 došlo k likvidaci tiskárny. 11. února 1950 byla do firmy zavedena národní správa, jako důvod se v rozhodnutí Jednotného národního výboru v Pardubicích uváděla údajná skutečnost, že provozní místnosti i strojní zařízení jsou nevyužity. 30. června 1950 zastavila tiskárna V. Vokolek a syn provoz. Vlastimil Vokolek se potom stal zaměstnancem Východočeských tiskáren v Pardubicích. V roce 1954 se mu podařilo získat práci v pardubickém muzeu, ale mohl zde zůstat pouze čtyři roky. Rok 1959 strávil jako dělník v chemické továrně v Semtíně-Rybitví. Od roku 1960 byl zaměstnán znovu ve Východočeských tiskárnách na místě kalkulanta, pracoval zde až do odchodu do důchodu o deset let později.
       V roce 1980 zůstal po mozkové mrtvici ochrnutý. Dalších pět let se o něho obětavě starala jeho sestra s bratrem Vojmírem Vokolkem. Vlastimil Vokolek zemřel v Pardubicích 14. listopadu 1985.

Vztahy:
Vokolek Václav; datace vztahu: 1903–1952; typ vztahu: otec; poznámka: tiskař, zakladatel tiskárny V. Vokolek a syn v Pardubicích; zdroj informace: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Vokolek Vlastimil.
Vokolek Vojmír; datace vztahu: 1910–1985; typ vztahu: bratr; poznámka: výtvarník a básník; zdroj informace: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Vokolek Vlastimil.
Vokolek Vladimír; datace vztahu: 1913–1985; typ vztahu: bratr; poznámka: básník, prozaik a esejista; zdroj informace: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Vokolek Vlastimil.
Vokolková Květoslava; datace vztahu: 1921–1985; typ vztahu: sestra; poznámka: členka Apoštolátu III. řádu sv. Františka, v letech 1958–1960 vězněna; zdroj informace: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Vokolek Vlastimil.
Vokolek Vít; datace vztahu: 1936–1985; typ vztahu: syn; poznámka: archeolog; zdroj informace: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Vokolek Vlastimil.
Vokolek Václav; datace vztahu 1947–1985; typ vztahu: synovec; poznámka: výtvarník a spisovatel; zdroj informace: Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Vokolek Vlastimil.

Autor záznamu: Vaníčková Hana

Informační prameny:
Matoušová, Věra – Šulc, Jan – Vokolek, Václav (eds.): Jméno Vokolek. Torst, Praha 2011.
Ladová, Blanka: Vlastimil Vokolek, tiskař a nakladatel. In: Strahovská knihovna 8, 1973, s. 149–173.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace