Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kaminský Bohdan

Vyhledávání:
Bohdan Kaminský
(1859-1929)

Vlastním jménem Karel Bušek. Narodil se 24. února 1859 ve vsi Husa u zámku Sychrova, zemřel 13. července 1929 v Poděbradech.
Jeho otec byl známým řezbářem, jak dokazuje např. vnitřní výzdoba sychrovského zámku. U něho se také Kaminský vyučil řezbářem. V roce 1878 se stal žákem pražské Akademie výtvarných umění. Již dříve vyšly jeho básně v různých časopisech. Absolvoval čtyři ročníky akademie, odkud pak vystoupil a věnoval se výhradně literatuře.
Přispíval do předních časopisů své doby: Lumíra, Světozoru, Švandy Dudáka aj. Stal se následovníkem poezie Vrchlického. Vyjadřoval dobově žádané pocity životního smutku a lidské osamělosti (Ztracené volání, Protesty, V samotách, Na viole d´amour). Uchvacoval básnickým realismem, melancholií a melodikou svých veršů.
Dokumentární hodnotu mají jeho drobné epické skladby ze života pražské smetánky, např. Z Příkopů, Figurky. Psal také humoristické a satirické fejetony. Z cest na východ, hlavně do Cařihradu, uveřejnil v Národních listech řadu fejetonů. Často a s úspěchem psal podčárníky a vynikal jako autor žánrových obrázků ve verších.
Proslavil se překlady z němčiny, francouzštiny a italštiny. Pro Národní divadlo překládal klasické hry vynikající formou veršovou. Přeložil od Moliera 17 her, záslužný překlad však zůstal torzem. Z němčiny překládal G. Hauptmanna, J. W. Goetha, F. Schillera, z italštiny Danta, G. Chiabreru, G. B. Zappiho, z francouzštiny V. Huga, E. Rostanda.
Literární pozůstalost Bohdana Kaminského není zachována v úplnosti. Chybějí doklady, téměř celá korespondence, povídky a fejetony jsou pouze fragmenty, také značná část poezie.
Literární pozůstalost Bohdana Kaminského byla získána různými drobnými dary a koupěmi. Uložena je ve 4 archivních kartónech pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 31/81 – 152/97. Zahrnuje období 1893 – 1929.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace