Literární archiv Památníku národního písemnictví - Reichová Irma

Vyhledávání:
IRMA REICHOVÁ
(1859 - 1930)

Narodila se 14. 3. 1859 v Křivoklátě, zemřela 5. 6. 1930 v Praze. Operní sopranistka.
Žačka proslulé školy Františka Pivody (založena roku 1869 v Praze). Své první místo nalezla v Teplicích, poté v Prozatímním divadle v Praze, déle však působila až v Národním divadle v Praze (1880 - 1884). Roztrpčena stávajícími poměry v české divadelní společnosti a zejména ostrými kritikami Karla Knittla odešla z Prahy do Pešti ke Královské opeře, kde působila až do roku 1891. Na scéně Národního divadla v Praze zpívala již jen pohostinsky v roce 1893. V Pešti se provdala za vlašského obchodníka a žila tam až do roku 1927, kdy se vrátila do Prahy.
Za svého působení v Národním divadle ztvárnila první Krasavu v Libuši (1881 - zpívala ji celkem čtrnáctkrát) a Hedvigu v Čertově stěně od Bedřicha Smetany. Dále zpívala v operách Karla Bendla (Zajmu v Černohorcích, 1881), Antonína Dvořáka (Xenii v Dimitriji, 1882) aj. V evropském repertoáru vynikla nejvíce v roli Markétky Charlese Gounoda a Carmen Georgese Bizeta, kterou ztvárnila jako první v českém překladu.
Fragment písemné pozůstalosti tvoří přijatá korespondence od dlouholetého přítele rodiny Reichů a velikého obdivovatele Irmy - Antonína Jaroslava Vrťátka. Své listy zasílal Vrťátko i Irmině sestře Mathildě a u některých listů je těžko rozeznatelné, které ze sester je dopis určen. Vrťátko psal česky, italsky a německy a podepisoval se jako A. J. V. Benátský, B-ý. Zasílal též opisy italských veršů a jiné rukopisy, které jsou odděleny od korespondence. V osobním fondu je dále několik jednotlivin.
Fragment osobního fondu získal literární archiv Národního muzea v Praze postupně v letech 1917-1934 a je uložen v literárním archivu Památníku národního písemnictví pod přírůstkovými čísly 1917, 418/34 v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1881 - 1934.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace