inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
746sg.110-5/35 (poškozeno)Názory R. Gajdy na politickou situaci a vojenskou strategii Říše.
Působení M. von Spányie ve funkci maďarského generálního konzula v Praze, jeho politické názory a kontakty, reakce na změnu politického kurzu Maďarska v říjnu 1944 aj.
Smrtelná nehoda K. Heydricha a smuteční slavnost.
Omezení letů vysokých politických představitelů Říše z bezpečnostních důvodů.
Finanční dar J. Andrýse Německému červenému kříži.
Reakce českých rolníků z Bučovic na projev H. Backeho v Berlíně v říjnu 1943.
Zabití českého lesmistra z Koryčan.
Požár vagónu ve vojenském transportu mezi stanicemi ve Veselí nad Lužnicí a v Ševětíně.
Odbojová činnost v protektorátu - výskyt komunistického letáku v Praze.

1942 - 1944ka 52