inv.č.sign./č.j.Krajobsah
148HBF XV/VIIITáborský

Častrov; folio: 1
Tučapy; folio: 9
Tábor; folio: 109