inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Sbírka Politické a vzdělávací.spolky má 113
archivních jednotek a je uložena v 8 krabicích.

Soupis inventáře má 17 číslovaných stran*

Praha 15. května 1962

Zpracoval :
Zdeněk Pousta