inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Archivní

jednotka

čís.

109

110
111

112

- 17 -

IV» Dělnická akademie Praha

Průvodní dopis ke stanovám Dělnické
akademie, zpráva o utvožení. DA, popis
výhod členství v DA / s obgednávkou
Marxova Kapitálu/

. Tisky

Zpráva o pořízení knihovny /čítárny

a o schůzi knihovníků

tisky

Přihláška za člena DA, lístek na
Schilerovu oslavu /13.V.1905/,
první symfonický koncert české filhar-
monie a zpráva o činnosti s přehledem
kurzů a. přednášek DA,
tisk

Zpráva o činnosti DA za období

1897 - 1898

tisk

1904 - 190$

1908 - 1909

1909 - 1910

1911 - 1912

1920 - strojopis

1921

trojjazyčný, česko-německo-anglický

Počet

listů

.4

4

4

30

10

i5

86

120

24

59

113

Dělnická akademie: v Třebíčí - zápisy
za schůzí /24.1.1921 - 12.X.1922/

30