inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 16 -

Archivní

jednotka

čís.

101

i-

102

103

104

105

106

r

107

108

L

i

!

Volnost

politický občanský spolek v dechách
Praha II.

1900

Přihláška za člena
Volnost

dělnická jednota Modřany
Leták s výzvou o zákl. schůzi

Volnost

dělnická vzdělávací beseda v Praze VII.

1900

Stanovy, korespondence 10

Všeobecný vzdělávací a podporující spolek
pro Humny, Pchery a okolí

1893 - 1914

Stanovy- orig. a fotokopie, Jubilejní tisk 11

Všeobecně vzdělávací spolek v Chrástu

1891 - 1902:

2 knihy zápisů 206

Vzájemně se podporující spolek dělníků
a živnostníků na Žižkově
1904, 1905

Programy přednášek 3

Zastání

vzdělávací spolgk y Rynholci
Žádost spolku o povolení valné hromady

Žižkovan

dělnická beseda na Žižkově

1891

Tiskopisná pozvánka na besedu 1

Počet

listů