inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 15 -

Archivní

jednotka

čís.

94

■i

95

96

97

98

f

99

100

I

!

Spolek vzájemně se podporujících dělníků
a řemeslníků ve Smolnici
1883 - 1913
Kniha hlavní

Kniha zápisů a tisk 25-»trvání spolku
Spravedlnost

politický spolek v Praze

1895 - 1938

letáky, 2: pamětní knihy, stanovy a ;

Spravedlnost

politický spolek v M.Ostravě

Seznam členů, volební agitace, novin.

výstřižky

Svaz dělnických českoslovanských pěvec-
kých spolků v Rakousku.v Praze
1914

/jubilejní koncért, různé výstřižky/
Šumavan

všeobecně vzdělávací dělnický spolek v
Nové Kdyni
1893 - 1897
Kniha zápisů

Ústřední jednota českých unií v Chieagu

1896 - 1899
Kniha zápisů

Ústřední spolek podpůrný pro dělnictvo
a služebnictvo práce a služby hledající
v Praze
1886 - 1892

Stanovy, výroční zpráva /1892/

Počet

listů

3

8

knihy

18

14

1

201