inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 14 -

Archivní

jednotka

čís*

86

87

88

89

90

91

92

93

Rovnost

dělnický vzdělávací spolek Pelhřimov

1894

Legitimace

Rovnost

občansko vzdělávací spolek v Tróji

1901 - 1911

Stanovy a publikace k 2Q*letému trvání
Rovnost

politický spolek ve Vyškově

1891

Stanovy /tisk a fotokopie/

Ruga

dělnický spolek v Jaroměři
fotokopie části stanov

Síp

čtenářsko vzdělávací spolek
1893

Stanovy /tisk/ •

Slezan

spolek v Praze

1910

Žádá o spolupráci při pořádaní plesových
večerů

Socialistická scéna

1920 - 1921

Stanovy a program Smetanova divadla

Spolek pro zbudování Dělnického dom
v Plzni
1900» 1905

výroční tisky k trvání spolku

Počet

listů

1

3

8

1

1

4