inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 13 -

Archivní Počet

jednotka listů

čís *

f9 První dělnický spolek pro Prostějov

1903

Účetní výkaz 1

80 První spolek dělníků ve Strašících

1890 - 1922

Stanovy 1890 8

b/ Kniha zápisů 1890 - 1909 1

c/ Kniha zápisů 1909 - 1922 1

d/ Poukázky na némocenské podpory 51

81 Radbůza
Domažlicei.

1895 - 1896

korespondence 2

82 Rovnost

dělnický vzdělávací spolek Bráník

1894

korespondence 5

83 Rovnost

občanský politifeký klub na Královských
Vinohradech
1901

leták proti klerikalismu 1

84 Rovnost

dělnická beseda v Lobči

1899

Svolení divadelní hry 1

85 Rovnost

československý spolek v Paříži

1908

Stanovy /tisk/ 1