inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 12 -

Archivní

jednotka

čís.

71

72

73

74

75

76

77

Počet

listů

Pokrok

odborně vzdělávací spolek v Třešti
1896

Stanovy 1

Politický klub dělnický v Prostějově
1883 - 1885

Stanovy, seznam členů 5

Politický spolek sociálních demokratů
pro celé Čechy se sídlem v Chrudimi

1907

leták 2

P0litický spolek sociálních demokratů

v Pardubicích

1907

leták 1

Politický spolek sociálních demokratů

v Rakovníku

1897

Stanovy /tisk/ I

Politický spolek sociálních demokratů
v Žižkově
1896 - 1917

Stanovy, letáky /tisk/ 15

Právo.

politický klub dělnický v Mikovicích

1900

dopis 1

Prokop

hornicko—hutní spolek v M.Ostravě;

1896 - 1897

/sešit, zápisů schůzí/ 1