inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
11 -

Archivní

jednotka

čís.

64

65

66

67

68

69

10

Pokrok .

dělnický vzdělávací spolek v Brně
1896 • :

Zákaz: polit, řediž.

Pokrok

sdružení pracujícího lidu v Holešově

1897

stanovy /tisk/

Pokrok

sdružení pracujících v Johanové
1901

stanovy /tisk/

Pokrok

podpůrný a vzdělávací spolek v ICanku
1896

zákaz přednášky
Pokrok

dělnický vzdělávací spolek v Mnichově

1912

pozvánka na ples /něm./

Politický spolek v Plzni

1893 - 1911
Stanovy, leták

Pokrok

politický spolek pro Moravu v Třebíči

1893 - 1896
Stanovy a korespondence

Počet

listů

1

1

1

2