inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Archivní

jednotka

čís.

56

57

58

59

60

62:

Počet

listů

Občansko politický klub v Praze-Vyšehradě
1904

pozvánka na schůzi 1

Omladina

všeobecně vzdělávací spolek v Hnidousích

1889

rozpuštění spolku
Osvěta

dělnický vzdělávací spolek
1893

pozvání na valnou hromadu
Osvěta

politický'spolek ve Slaném-
1912

pozvánka na schůzi 3

Korespondence Dělnické besedy v Karlině
1876 34

Oul

podpůrný spolek v Praze
1868 - 1873

Osnova k založení, letáky 13

Podkožovský

podpůrný vzdělávací spolek ve Velkém
Přítočně
1897 - 1902

schválení ustanovení spolku, koerspondence 15

1

63

Podpůrný vzdělávací spolek pro okolí Budce

1890 - 1897 ,2 knihy