inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Archivní .

jednotka
čís*

48 Lidumil

politická jednota dělnická v Duchcově

1890

Májový leták /fotokop»/

49 Lípa

dělnický vzdělávací spolek v Nové Pace
Zákaz valné hromady

50 Místní svaz dělnických spolků v Brně

1898

Otevřený list

51 . Májoslav

dělnický všeobecný vzdělávací spolek
v Ervěnicích

1907

Žádost o.podporu čegké Školy

52 Národní dělnický spolek v Bechyni

1898

opis požadavků z r.1898

53 Občanská beseda Buštěhrad.

1880 - 1892.

54 Občanská beseda v Mukulčicích

1897

stanovy

55 Občansko politický klub pro kraj Čáslav

se sídlem v Kutné Hoře

1908

Prvomájová pozvánka

Počet

listů

1

1

1

1

2

101

2