inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Archivní

jednotka

čís*

41

Počet

listů

Chod

akademický spolek v Domažlicích

1892 - 1912:

korespondence, zákaz členství vysokoško-
láků

orig., fotokopie 10

42

Idea

beseda lidu praeujícíhi v Roudnici

1894 - 1896

korespondence

14

43

Julius Verne

říšská výletní jednota v Praze

1902 - 1904

11

44

Klín

dělnická vzdělávací beseda v Kralupech n/Vlt,
1893 - 1894 3

45

Komenský

vzdělávací spolek v Kutné Hoře

1896

korespondence

46

Komenský

vzdělávací jednota v Jičíně.
1893

zákaz valné hromady

47

Kruh /

vzájemně se podporující spolek v Buckově
1871 - 1881 7 knih

stanovy 105