inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 7 -

Archivní Počet

jednotka listů

čís.

34 Dělnická vzdělávací beseda v Lysolajích

1905

pozvánka na Husovu' oslavu 1

35 Dělnicko vzdělávací beseda v Slikáeh

1894

zamítnutí přednášky

orig. 1

36 Dělnická vzdělávací beseda na Žižkově-

1897

stanovy 8

37 Doubravan

vzdělávací spolek v Krucemburku
1894

stanovy - orig. 2

38 . "Havlíček"

česká beseda v BerlíM *

1899

legitimace 2

39 '’Havlíček"

občansko politický klub ve Vršovicích

1898 - 1931
stanovy

Presenční listiny /1920-1931/, leták,
korespondence, kniha zápisů 27.IX.1909-
-12.IX.1931 ‘ 155

40 Hnízdo kosů

spolek v Lednicích - Šternberku

1901 - stanovy

1912 - plakát na divadelní představení