inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 6 -

Archivní

jednotka

čís*

26

27

28

29

30

31

32

Dělnická beseda v Nuslích
1891 ■

/legitimace P.Korberová/

Dělnická beseda v Praze
1880

/svolání schůze/
orig., fotokopie

Dělnická beseda v Praze VII.

1891 - 1899
legitimace

Dělnická beseda v Přibyslavi

1897 - 1901
korespondence - orig»

Dělnická beseda v Těšicích

1900

stanovy, orig.

Dělnická beseda ve ZlíchovŠ

1894

zákaz schůze

Dělnická vzdělávací beseda v Břevnově

1896

stanovy a zákaz spolku
orig.

Počet

listů

1

2

5

3

2

1:

33

Dělnická vzdělávací beseda Kbely

1891 - 1895

Zákazy a povolení schůzí okr.hejtm.

4