inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 5 -

Archivní

jednotka

čís*

18

19

20

21

22

23

24

25

Počet

listů

Budoucnost Kolín
1869

Dopis okresního hejtmana, kterým nedo-
voluje ustanovení spolku 1

Budoucnost Prosek
1901 - 1911

Zpráva o činnosti, pozvánka na cyklus
přednášek

Budoucnost

podpůrný spolek v Praze

1911 - 1931 15

Československá dělnická beseda v Praze
1894 - 1896

/pozvánka na Akademii, zamítnutí, schůze/
tisk, orig. 2

Čtenářský a vzdělávací spolek v Tuchlovicách

1892

/stanovy/ tisk 9

Dělnická beseda v Č.Budějovicích
1888

/stanovy/ 8

Dělnická beseáfca ve Floridsdorfu
1914

/vstupenka na ples/ 1

Dělnická beseda v Kolíně
1894 - 1896

/zákazy schůzí hejtmanstvím, pozvánka
na cyklus přednášek/ • 9