inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Archivní Počet

jednotka listů

čís»

10 Evidence členů

1897 - 1900 29

11 Stanovy

1897

orig., tisk 6

12 Přihlášky, seznam členů 10

III» Dělnické spolky

13 Arbeiter Bildungs und Unterstützung®

Verein für'Hilbetten und Umgebung
8.běezna 1896 - 21.února 1904

kniha protokolů .1 kniha

14 , Beseda dělnická ve Velké Bystřici

1872

/stanovy besedy/ tisk 1

15 Beseda dělnic,tva česko-slovanského v
Rosicích

1890 - 1899

fotokopie nejdůležitějších stran pamětní
knihy besedy 25

16 Bratrská pokladna Kladno
1894

/dopis o nepovolení schůze/

orig. 1

17

Budoucnost

politický spolek Ö.Budějovice
/stanovy/

8'