inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 3 -

Archivní

jednotka

čís*

1

2

3

4 -

5

6

7

8

1« Politický klub dělnický v Čechách

Zápisní kniha
26.X.1890 - 28.1,1902

Pokladní kniha

1890 - 1896

Evidenční kniha o stavu členstva

1896 - 1905

Stanovy
a/ 1890

b/ 1893 /doplněné vydání/

Provolání, letáky
1885 - 1902
a/ k 1.máj i

b/ přednáškové programy, provolání klubu
c/ výzva k podpisu petice

Zápisy ze schůzí, sběrací listiny

1893 - 1894

Korespondence

1889 - 1906

II* Politické občanský spolek v Čechách 1894-

Zápisní' kniha

1897 - 1900

a/ Pokladní kniha

1897 - 1900

b/ Pokladní kniha pro Hořejší N0vé
Město Pražské

1898 -■1900

Počet

listů"

144

50

74

8

11

7

185

■1900

49

24

13