inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
- 2 -

OBSAH

Archivní

jednotka

čís.

1-7 I. Politický klub dělnický v Čechách

8 - 12 II. Politicko občanský spolek v Čechách 1894-1900

13 - 108 III.. Dělnické spolky

109 - 113 rv* Dělnická akademie Praha