inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
~ 1 -

Sbírka Politické a vzdělávací spolky je vytvořena
z dokumentů, získaných postupně od jednotlivých dárců
a z pozůstalostí. Ve sbírce jsou zařazeny materiály jak
spolků ústředních, působících v určité oblasti a nabo
místě*

Sbírka byla zpracována v roce 1961 s.Zd.Poustou.

Materiály uložené ve sbírce jsou důležité z hlediska
historického bádání a zpracování otázek, týkajících se
především období počátků socialistického hnutí v českých
zemích, politické a vzdělávací práce a činnosti spolků.
v podmínkách politického a národnostního útlaku rakouské
monarchie.