inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Národní archiv

Číslo fondu: 927

Sbírka-Politické a vzdělávací spolky v Čechách

PVS
1869 -1951

sdružený inventář

Číslo pomůcky: 1424/01-04

Zpracoval:
Pousta Z.

Praha 1962