Vyhledávání:
Prameny a literatura


Blodigová, Alexandra: Fondy a sbírky bývalého Archivu Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, Archivní časopis 53, 2003, s. 225-258.
Edererová, Radka - Podaný, Václav: K problematice osobních archivních fondů, Sborník archivních prací 34, 1984, s. 310-350.
Hanzalová, Jarmila: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha 1995, s. 409.
Kalous, Jan a kol.: Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Praha 2009.
Švecová Markéta: Stranická a novinářská kariéra Viléma Nového v letech 1945-1949. Magisterská diplomová práce. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2004, 103 s., 54 nestr. příloh.
Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Závazná příručka pro zpracování archivních souborů a tvorbu archivních pomůcek v Národním archivu, 22 s. (Sbírka interních aktů řízení ředitelky Národního archivu, roč. 2006, částka 9 ze 6. 10. 2006)
Statistický lexikon obcí České republiky 1992. Praha 1994.
Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století. Praha 1999.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace