Vyhledávání:
III. Archivní charakteristika archivního fondu

       Nejstarším dokumentem v osobním fondu Viléma Nového je jeho vysvědčení typografa z r. 1925, nejmladší písemný materiál ve fondu pochází z let 1985-1986 (tisková dokumentace - ukázka z  díla V. Nového, otištěná na pokračování v periodickém tisku). Materiály časově pokrývají průběžně celé období působení a kariéry V. Nového, jejich skladba není úplná, neboť druhá podstatná část Nového písemné pozůstalosti se širokým spektrem dokladů k jeho životu a k veřejnému působení v letech 1914-1986 je v současnosti uložena ve Slezském zemském muzeu v Opavě.
       Fond byl v NA standardně zpracován jako osobní fond podle tematických celků, uspořádaných chronologicky (u korespondence abecedně) podle pravidel pro zpřístupňování osobních fondů. Autorka se rozhodla s ohledem na povahu fondu k přehození skupin Doklady o odborné činnosti a Doklady o veřejné činnosti a rozdělení skupiny Doklady o veřejné činnosti na dvě chronologická období (1942-1945, 1946-1987). Podrobně evidovaný materiál je zpracován do databáze Janus. U všech evidovaných položek materiálu je uváděn počet kusů ve složce a jejich charakteristika. K inventáři byl vyhotoven zeměpisný rejstřík, který identifikuje jednotlivá sídla na území ČR dle Statistického lexikonu obcí ČR pro rok 1992. U rejstříku osob byly doplněny rovněž identifikace. V případech, kde nebyla osoba určena, bylo u korespondentů doplněno alespoň místo bydliště, resp. působiště. Tam, kde nebylo jisté, že autorka inventáře přečetla jméno správně, je doplněn otazník. Ve fondu nebyla provedena žádná vnitřní skartace. Písemnosti jsou v dobrém fyzickém stavu, výjimku tvoří některé mechanicky poškozené jednotliviny (natržení, při pořádání fondu nebyly reparovány).
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace