Vyhledávání:
II. Vývoj a dějiny archivního fondu

       O osudech osobního archivu Viléma Nového nejsou bohužel známy žádné informace. Státní ústřední archiv v Praze převzal tento archivní soubor v roce 1990 (číslo přírůstku 4781) v souvislosti se zrušením Archivu Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ a převzetí jeho fondů a sbírek (na základě ústavního zákona č. 496/1990 Sb. o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR). Písemnosti nejevily žádné známky předchozího utřídění nebo pořádání. Dle evidence Archivu ÚML ÚV KSČ uložené dnes ve fondu Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ v Národním archivu byl osobní archiv V. Nového předán do Archivu ÚML ÚV KSČ v roce 1987 manželkou V. Nového. Další část osobního archivu V. Nového je uložena ve Slezském zemském muzeu v Opavě, není však evidována samostatně, nýbrž je součástí Sbírky písemného a tištěného materiálu (EL NAD 157). Tato část archivu byla původně předána Muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě, jehož sbírky převzalo po jeho zrušení začátkem 90. let 20. století Slezské zemské muzeum. Tato část obsahuje zejména písemnosti V. Nového týkající se jeho působení na severní Moravě a ve Slezsku.
       K prvnímu roztřídění osobního archivu V. Nového došlo v letech 2005-2006 v Národním archivu. Toto roztřídění provedla Alexandra Blodigová, která rozčlenila fond do jednotlivých celků dle schématu pro pořádání osobních fondů. Roztřídění fondu bylo pravděpodobně vyvoláno badatelským zájmem o něj.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace