Knihovna Národního muzea - Exlibris - Kateřina Vítečková

Vyhledávání:

Fond obsahuje ukázky exlibristické tvorby malířky a grafičky Kateřiny Vítečkové (nar. 1931 v Opavě). Drobný soubor exlibris vytvořených v letech 1993 - 1997 technikou barevné litografie darovala autorka Knihovně Národního muzea v roce 1999.