Moravský zemský archiv v Brně - Lacrum Brno, s. p., Brno

Číslo fondu/sbírky:
2365
Název fondu/sbírky:
Lacrum Brno, s. p., Brno
Značka fondu/sbírky:
K 312
Datace:
(1928) 1951 - 1994 (2004)
Původce:
1948 Lacrum, spojené mlékárny, Brno, s. r. o. 1951 Lacrum, n. p., Brno 1981 Mlékárenský průmysl, k. p. Lacrum Brno 1989 Lacrum Brno, s. p., Brno
Popis:
Porady vedení 1958-62, příkazy a směrnice ředitele 1957-88 mez., zřizovací listina 1951, majetkoprávní doklady začleněný družstev 1950-53, převody nemovitostí 1948-97, delimitace 1951-94, organizační řády 1951-81, pracovní řády 1955,62,67, kolektivní smlouvy 1955-74, socialistická soutěž 1955-63, jmenování, předání funkcí 1951-77, seznamy zaměstnanců 1951-54, rozbory mzdové politiky a mezd 1950-68, prémiové řády 1959-65, daně 1949-54, finanční plány 1953-61, rozbory hospodářské činnosti 1958-91, účetní uzávěrky 1949-52, rozvahy a výsledovky 1952-54,91-94, statistické výkazy 1951-69, ceníky 1954-64, technologické normy a postupy 1955-63, popisy, převody investic 1951-62, stavební dokumentace 1954-73, zlomek dokladů závodu Lacrum Prostějov a právních předchůdců 1944-1968. Dodatky 2002: živnostenské listy 1928-51, bilanční odhad 1951, Rolnická mlékárna v Nezamyslicích 1929, 49, závod Bohuslavice u Konice 1952, organizační řád 1953, ocenění zařízení 1952-1953, kolektivní smlouva 1957, komentář k plánu 1957, rozhodčí ocenění závodů 1953. Dodatek z přesunu: komentář o výrobě 1957, rozbor plnění plánu 1962, kolektivní smlouvy 1959, 64-67, komplexní technicko-ekonomický rozbor 1959. Dohledávka 2005: rozbory hospodaření - závod Jihlava 1967, 1970-76, technickoekonomické rozbory 1971-72, 77, 79, komplexní rozbor 1978, kolektivní smlouvy 1969-75, socialistická soutěž 1972-75, 78-79, 87, ekonomické a výrobní zásady 1969, rozpočet 1967, zápis z porady ředitelů - organizační struktura 1968, směrnice 1974, kronika BSP 1972-81. Dodatky 2005: technickoekonomické rozbory 1960-78, 97-89, plnění kolektivních smluv a závazků 1971-78, porady vedení 1962-66, statistika 1975-76, privatizační projekt 1992-94, čestná uznání, vyznamenání 1964-88. Dodatky 2006: uzávěrky 1993, archivní kniha 1981, znalecký posudek nemovitosti 1992. Dodatky 2006 (Mlékárna Olešnice): komplexní rozbory 1969-82, roční výrobní výkazy 1962-64, účetní závěrky 1945-52, porady, zápisy ředitele 1965-90, posudky, odhady, záznamy o zaměstnancích 1939-52, privatizační projekt 1991-92, kalkulace, rozvahy, statistiky, výsledky hospodaření 1989-94, směrnice, organizační řád, podpisové vzory 1977-88, delimitace, ceníky 1991, roční inventury 1992-93, ředitelské písemnosti 1990. Dohledávka 2007: seznam členů, kniha podílníků Olešnice 1949, 1952, zápisy z valných hromad 1936-46, zápisy z představenstva a dozorčí rady 1936-49, Československá akademie zemědělská 1930-39, výrobní směrnice 1934, zákonná úprava obchodu s mlékem 1935, bilance družstva dovozců a vývozců másla, drůbeže a zvěřiny 1937-47, protokoly Rolnického a mlékařského družstva Telč 1937-45, pasporty 1951. Dodatky 2011 (Mlékárna Olešnice): Nezávíslý odborový svaz - peněžní deníky, zápisy ze schůzí, protokoly o zániku 1976-2004, památník, kroniky 1963-85, zaměstnanecké záležitosti 1970-90, znalecké posudky 1993-97, plány, směrnice, komplexní technicko-ekonomické rozbory 1972-89, organizační řády 1972, 75, 79, ukázky mzdových listů 1952, výsledovka, uzávěrky 1989, 92, korespondence ředitele a vedoucích 1987-94, příkazy ředitele, socialistický závazek, zápisy z kontrol, podpisové vzory 1964-91, závodní organizace KSČ 1965-70. Dohledávka 2012: pamětní kniha mlékárna Gottwaldov 1975.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
14.84
14.88
0
Jazyk:
čeština
Místo vzniku:
Brumov - Návojná, Most
Tématické skupiny:
Potravinářský průmysl - zpracování mléka
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace