Archiv Národního muzea - DROBNÁ Zoroslava

Číslo fondu/sbírky:
140
Název fondu/sbírky:
DROBNÁ Zoroslava
Značka fondu/sbírky:
Datace:
1907 - 1988
Původce:
PhDr. Zoroslava Drobná (22.12.1907-21.6.1988), historička umění, vedoucí odd. historické archeologie NM. Narozena 22. 12. 1907 v Brně, kde absolvovala střední školu a také vystudovala na Masarykově univerzitě estetiku a dějiny umění (doktorát 1933). Hlavní badatelský zájem orientovala na české středověké malířství, zvláště na knižní malbu. Od počátku svou aktivní činnost spojila s muzejní prací - nejprve v Městském muzeu v Brně. Její politická orientace vedla za okupace k persekuci a k nucenému odchodu z Brna. V r. 1940 nastoupila v historicko-archeologickém oddělení Národního muzea, kde natrvalo zakotvila. R. 1956 se stala jeho vedoucí a to prakticky až do důchodu. Zemřela 21. 6.1988 v Brně.
Popis:
Svůj písemný materiál předala postupně do Archivu NM v době, kdy se připravovala k přestěhování do Brna po odchodu do důchodu. Z osobních materiálů je zde uloženo jen několik legitimací, také korespondence je jen malá. Většina předaných písemností souvisí s její vědeckou a publikační činností a s úkoly, vyplývajícími z práce v NM. Do první skupiny patří m. j. materiály k publikaci Česká kresba gotická, písemnosti a dokumentace k různým kostelům v Brně, článek 150 let časopisu Národního muzea, rukopisy a poznámky k dalším článkům, rukopisy, náměty, poznámky, referáty, přednášky, shromážděné podklady pro umělecko historickou publikaci o Praze v ediční řadě Weltstädte der Kunst, materiály pro Sborník Národního muzea a pracovní podklady pro studii o barokním umění. Do oblasti muzejní práce patří přípravné materiály pro výstavy Dítě a hračka 1978, historickou expozici, Památky národní minulosti 1968, František Palacký 1976, Husitské revoluční hnutí, Jiří z Poděbrad, Jan Žižka z Trocnova, Keramika 11.-16. století, Praha před 550 lety a jiné. Značnou část fondu tvoří dokumentace zahraničních styků - především s berlínským Muzeem pro německé dějiny, ale i další muzea v NDR a SRN (Naumburg, Krefeld), expozice Husova muzea v Kostnici, výstavy v Tängeren, práce pro ICOM.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
4.72
0
0
Jazyk:
Místo vzniku:
Tématické skupiny:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace