Archiv Národního muzea - ČÍŽEK Vojtěch

Číslo fondu/sbírky:
133
Název fondu/sbírky:
ČÍŽEK Vojtěch
Značka fondu/sbírky:
Datace:
1848 - 1947
Původce:
Vojtěch Čížek (27.8.1884-26.6.1942), pedagogický pracovník, odbojář. Narodil se 27. 8. 1884 v Kolíně, kde vystudoval gymnázium, poté na univerzitě francouzštinu a němčinu. Působil jako středoškolský profesor na reálce v Pardubicích, později v Praze na Malé Straně. Byl mluvčím českých středoškolských profesorů, prosazoval zvýšení jejich vzdělání, růst autority profesorské v současné společnosti, zdůrazňoval pedagogické ideály střední školy, publikoval množství článků, byl funkcionářem zájmových organizací středoškolských profesorů, organizoval jejich každoroční sjezdy, zpracovával anketu o jejich přípravě a vzdělání. Měl dlouholeté styky s Francií, kde měl řadu přátel, byl jednatelem Ústavu skandinávského a nizozemského. V odboji patřil k zakladatelům skupiny PVVZ, byl zatčen 1940 a zemřel 26. 6. 1942 v káznici v Mnichově.
Popis:
V biografickém materiálu jsou osobní doklady, udělení válečného kříže, spolkové legitimace, školní a studijní doklady, personální spisy z profesorské činnosti (výkazy, dekrety, kvalifikace), vojenské doklady, soudní spor s malířem Vacátkem, deníky z let 1903-38. V korespondenci jsou v rodinné části dopisy nejbližších členů rodiny, v osobní patří k nejrozsáhlejším souborům dopisy od pisatelů: P. Génévrier (Poitiers, 86), J. Hrudka (26), F. Krsek (27), Ch. Milandre (40), M. a Ch. Rousselovi (48), dopisy četných vědců a významných pedagogů. V rukopisech je korektura stati My středoškolští profesoři, studie k reformám školství (150 listů) a různé pedagogické úvahy (735 listů), soubory úvah politických, sokolských, projevů k 28. říjnu a 7. březnu, excerpta z pedagogické a filozofické literatury, přípravný materiál. Bohatě je dokumentována Čížkova veřejná činnost: styky česko-francouzské (materiály o studiu Čechoslováků na univerzitě v Toursu, dopisy jednotlivců i institucí, dopisy Francouzů po Mnichovu), Malostranská reálka (zprávy, exkurse se žáky, rozbory žáků, proslovy), Ústav skandinávský a nizozemský (bohatá korespondence s jednotlivci i oficiální: A. Kraus (42 dopisů), L. Heger (16), MŠANO (19), různá vyslanectví, přednášky, Nizozemsko-čsl. společnost, výstava skandinávské knihy 1931-33, Výstava nizozemské knihy 1933, výstava české knihy v Kodani, stanovy ústavu a jeho ustavení 1930, zápisy ze schůzí, členská agenda), Ústřední spolek čs. profesorů. V bohaté dokumentační a ilustrační části jsou pohlednice, katalogy, publikace o umění, pragensia, monografie o osobnostech, fotografie, varia. V materiálech rodinných příslušníků jsou korespondence a osobní doklady M. a J. Čížkových, rodinné památky. Pozůstalost je pramenem pro studium úrovně a odborné přípravy středoškolských profesorů v meziválečném období, pro poznání některých oblastí spolupráce mezi ČSR a Francií, severskými zeměmi Evropy a Nizozemím.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
0.33
3.39
0
Jazyk:
Místo vzniku:
Tématické skupiny:
Osobní fondy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace