ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
v

' °dd. b.
f|*
fo

I

Varšava
26/X 19/53
A

Došié e. 1219/ 38
Kdy 26/X 18/03

Vyhotovil 26/^C 21/05

K vyřízeni
č. sekce

TO

II

V rozhovoru s Moltkem a Trayanovem
dal se včera Beck na ústup ve věci společ-
né hranice polsko-maclarské„ ftíkal,že to
není přímý polský zájem jako Těšínsko a
že Polsko dávalo morální podporu Maclarsku
jen v zájmu klidu Střední Evropy. Na dotaz,
zda myslí,že ČSR přijme arbitráž Polska,
řekl Trayanovovi,že myslí spíše,že ČSR bu-
de žádati arbitráž čtyř. V diplomatických
kruzích se vývoj považuje za porážku Bečka
a jest přesvědčení,že o Podkarpatské Rusi
je už rozhodnuto ve smyslu německých zájmů,
s nimiž též souhlasí Itálie.

67

31ávik