ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
k,

■ °dd. a.

BUDAPEŠŤ

21.x.-21.30

A

VSa0fTW

Do
Kdy 21 *X« “19 • 51
Vyhotovil 21 *X« -21 o40 AI
K vyřízeni II

Č. sekce

Kánya se vyjadřuje v rozhovorech, že byl
Slováky zaskočem a že by proto dal přednost,
diplomatickému jednání až k závěrečné schůzi
obou delegací a podpisu dohody«,

63

KOBR