ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
°dd. a.

k»l|*

ta

>ťv*d

°rn(

B u d a p e š t
18.X. - 22.35
A II

Došlé č. 1178/38

Kdy 18.0.X. “ 21.26

Vyhotovil 18 oX« “ 22.45 " Bu.

K vyřízení
Č,sekce

Vláda a veřejnost je nervosní»čekají ne-
trpělivě naši novou nabídku k jednání»Posice Imre-
dýho stále slabší®

62

Kobr®