ObsahDataceEvid.j.
Telegramy došlé
1938
telegramy č. 1051 – 1416X/1938 – XII/193875
m

e odd. B.

Dostó e. 1170/38

h"6 Budapešť Kdy n/x 23/42

*“ 18/X 3/35 vyhotov^SA ’ 7/00 Ne

vě$

tr,í A ... K vyřízení II

č. sekce

1») Zdejší diplomaté soudí,že maďarská
v^áda z vnitropolitických důvodů dá přednost rozhodnutí
Velmocí před přímým jednáním. Tím se vysvětluje briskní
Nerušení v Komárně«

2*) fiíká se,že Barányi byl zklamán Hitle-
řeríl»ale Csáky se vrátil s dobrým dojmem®

59

Kobr